Individuaalne nõustamine

Nii suurte kui väikeste inimeste elus tuleb ette pöördelisi või raskeid perioode. Oma võimaluste parem tundmine ja usaldamine aitavad ka olukorras selgusele jõuda.

Lapsevanemate nõustamine

Lapsed annavad oma muredest ja vajadustest märku käitumise ja kehaliste sümptomitega. Nad ei oska algul teisiti. Siis, kui täiskasvanud suudavad lapsi emotsionaalselt mõista ja arukalt reageerivad, õpivad ka nemad oma tunnetega paremini toimetama ja ennast selgemalt väljendama.
Kunagi ammu on kõik emad-isad olnud väikesed, üht-teist tuleb tuttav ette, kuid igaüks on veidi erinev ning päris kõike ei tea me iseendastki. Vanemad, kes mõistavad luua tunnetele turvalise keskkonna, toetavad lapse arengut ning sümptomid kaovad.
Aga kuidas ikkagi mõista?

Lastega töötavate spetsialistide nõustamine

Võib tunduda, et tänapäeva lastel on rohkem probleeme kui varasematel ja hoopis raskematel aegadel. Kuid kui oskame tähele panna seoseid erinevete kasvatuspõhimõtete, eelmiste põlvkondade kogemuste ja praeguste olukordade vahel, muutub arusaam avaramaks.
Lastega töötamine, olgu nad terved või haiged, tähendab alati vahetuid emotsionaalseid kontakte ning ehedaid tundeid. See on nii innustav kui väsitav.
Kuidas suuta anda lastele parim, säästes piisavalt iseennast?

Liivateraapia

kujutab endast sellist loomingulist meetodit, kus lugu saab jutustada pildina, ehitades liivakasti sisse kujukesi kasutades väikese maailma. Sealt on võimalik leida enda jaoks olulisi seoseid ja tähendusi. Sobib lastele alates koolieast ning täiskasvanutele, kes tahaksid vaadata sümbolite taha.

Muusikateraapia

väljendusvahendid on vajalikud eelkõige väiksematele lastele ning neile, kes ei räägi. Helid ja rütmid toimivad vahetult ning suudavad kõnetada kõige algelisemat meie hinges.