Psühhoanalüütilisel käsitlusel põhinev
täiendkoolitus spetsialistidele ja lapsevanematele.

Loengud

laste arengust, psüühika- ja käitumishäiretest, eesmärgiga mõista inimese sisemaailmas toimuvat. Teadmised on vajalik seostada näidetega elust enesest.

Grupitöö

eesmärk, teema fookus ja grupi koosseis saavad olla erinevad. Näiteks lapsevanemate, vanavanemate, õpetajate või meditsiinitöötajate grupid. Silmast-silma kokkusaamisi Tallinnas või kaugemal on võimalik kombineerida arutelu jätkumisega siinsamas foorumis.

Supervisioon

keskendub kliendiga (lapsed, pered, klassid) suhtlemise kogemusele, aitab avada selle sügavamaid alateadlikke tagamaid, mõista arengu loogikat ja kasutusele võtta emotsionaalsed ressursid. Supervisioon võib toimuda nii grupis kui individuaalselt.